Forberedelse (prep)

"Preparasjon" "forberedelse" og "prep" er alle betegnelser for det første trinn når man utfører neglepleie. Prep utgjør et avgjørende trinn og nøkkelen til lang holdbarhet. 

Hvis ens prep ikke utføres korrekt og omhyggelig, vil man oppleve at produktene løsner etter bare få dager. Det er lett å hoppe over dette trinnet for å komme i gang med påføringen. Problemet oppstår imidlertid når man overser viktigheten av dette trinnet, da de etterfølgende trinnene vil være overflødige ettersom produktene ikke vil kunne binde seg optimalt til negleplaten. Det er derfor viktig å følge alle trinn nøye.

Bakterier, oljer og skitt på hendene kan føre til infeksjoner eller løft av produktet fra negleplaten. Det er derfor viktig at man opprettholder god hygiene både før og under sin prep. 

Det er avgjørende å være oppmerksom på at man under sin prep ikke berører neglene, sidene på neglebåndsskyveren eller andre verktøy som skal i kontakt med neglen. 

Hvis det kommer skitt, oljer eller bakterier på neglene under forberedelsesprosessen, øker sannsynligheten for at produktene løfter seg. Ved å praktisere god hygiene kan man oppnå et langvarig og mer holdbart resultat samt unngå sykdommer i neglene.

Håndvask 

For å redusere risikoen for bakterier og skitt på hender og negler er det viktig å vaske hendene grundig før man begynner sin prep. Påfør såpe på håndflatene og gni det grundig ut mellom dem. Gni grundig håndflatene mot hverandres håndbak. Gni også grundig mellom fingrene og sørg for å inkludere tomlene. Gni neglene mot den andre håndens håndflate. Når hele hånden er blitt grundig vasket med såpe, skyll såpen av med vann. Til slutt tørkes hendene med et rent håndkle. 

For å sikre at alt skitt er fjernet under neglene, kan du med fordel benytte en neglebørste. 

Det er viktig at hendene vaskes i minst 20 sekunder før man fortsetter. Man skal derimot også være oppmerksom på ikke å vaske hendene mye lenger, da neglene ellers vil begynne å oppta væsken, noe som kan påvirke holdbarheten av produktene.

Ved å vaske hendene grundig kan det hjelpe til å mykne neglebåndene, noe som vil gjøre det lettere og mer skånsomt å skyve dem tilbake, hvilket minsker risikoen for at det tørre og stive overskytende neglebånd sprekker og gir sprekker ned i neglefolden. Klipping eller sprekker ned i neglefolden kan gjøre at bakterier eller produkter trenger seg inn i neglen eller huden. Dette øker risikoen for infeksjoner.

Skyv neglebånd 

Det sentrale i dette trinnet er det usynlige neglebåndet, døde hudceller og det overskytende neglebåndet.

Neglefolden består primært av levende hudceller, så det er viktig å være forsiktig og skånsom i dette trinnet for å unngå skade på neglen. Det usynlige neglebåndet må fjernes så det ikke er en barriere som forhindrer produktet i å hefte seg ordentlig på neglen. 

Hvis det usynlige neglebåndet ikke fjernes, er det risiko for at produktet løfter få dager etter påføringen. Det overskytende neglebåndet skyves tilbake og fjernes av flere årsaker. 

Når du skal skyve dine neglebånd tilbake, er det viktig å holde neglebåndsskyveren korrekt for å unngå riper og skader på negleplaten. Neglebåndsskyveren holdes parallelt med en lett vinkel ned mot negleplaten. Skyv forsiktig neglebåndet tilbake uten å skrape på negleplaten. Det usynlige neglebåndet vil nå bli synlig, hos noen kan det være svært vanskelig å se. Skyv forsiktig det usynlige neglebåndet tilbake. Vend neglebåndsskyveren og bruk den spisse enden til forsiktig å fjerne de døde hudcellene samt overflødig og usynlige neglebånd langs kanten av neglen.

Klippe neglebånd

 Hvis du etter å ha brukt den spisse enden av neglebåndsskyveren fortsatt har overflødig neglebånd igjen, følg dette steget. Mengden av neglebånd kan variere, og det er derfor ikke nødvendig for alle å klippe det overskytende neglebåndet til. Hvis man derimot har mye overskytende neglebånd som ikke fjernes, vil det kunne medføre løft av produktene. 

Etter du har skjøvet dine neglebånd tilbake og løsnet det fra negleplaten, er det viktig at du forsiktig klipper overflødig neglebånd bort. Det er viktig at man er forsiktig, da man ellers kan risikere å klippe ned i neglefolden som er levende vev.

File negleform 

Bruk forsiktig en neglefil med grit 220 til å file den ønskede form og lengde på dine negler. Man skal bare file i én retning så man ikke skader neglene.

Matter/buff negleplaten 

Det er nødvendig å matte negleplaten for å skape en ru og matt overflate på neglen. Dette vil hjelpe produktene med å hefte seg fast til negleplaten. Det er avgjørende å matte hele neglen for å unngå løft av produktene. Det er spesielt viktig å huske å matte sidene av neglen og den frie kanten, som man lett kan glemme i prosessen. 

For å matte negleplaten skal du benytte vår buffer. 

Start mattingen fra enden av neglen og a mot neglespissen. Det er viktig å matte neglene forsiktig og lett. Hvis du matter for hardt eller grovt, risikerer du å skade din negleplate. 

Tips: Hvis du har vanskelig for å matte sidene på neglene kan du holde huden nede i sidene mens du matter.

Rens og dehydrer negleplaten

Det siste og avgjørende trinnet i forberedelsen av neglene er rensning og dehydrering av negleplaten. Neglen produserer naturlige oljer for å opprettholde god helse i neglebåndet og negleplaten. Produksjonen av oljer på neglene kan variere, og noen har større produksjon enn andre.

Utover de naturlige oljene bruker man daglig flere produkter som inneholder oljer. Overflødige oljer fra neglene hoper seg opp på negleplaten. Det er avgjørende å fjerne disse oljene fra negleplaten før påføringen begynner. Manglende fjerning av oljer vil skape en barriere mellom negleplaten og basecoaten, noe som vil forhindre at base coaten kan binde seg skikkelig.

Selv om hendene er blitt vasket før påbegynnelse av en gellakk-behandling, vil det fortsatt kunne være skitt og bakterier på negleplaten. Det er av avgjørende betydning for både holdbarhet og hygiene at dette fjernes. Filestøv, skitt, bakterier, fukt og oljer fjernes fra negleplaten. 

Dette gjøres ved å påføre cleanser på en fnuggfri pad og tørke neglen grundig. Det kan i noen tilfeller være nødvendig å gjøre dette 2 ganger for å få dehydrert neglen ordentlig. Det er viktig å sikre en grundig rensning av neglen langs neglebåndet, sidene og den frie kanten samt under neglene. Når neglene er blitt renset og dehydrert med cleanser, vil produktene kunne binde bedre, noe som resulterer i en langvarig holdbarhet. 

Hvis det er områder på neglene som fortsatt ikke er mattert etter bruk av cleanser, skyldes det muligens manglende matting av disse områdene. Det er viktig å mattere det